Skogen

Det må være skog - der orrhanens tidløse mumling

starter dagen - mens tåken letner over myr og vann.

S.H.